Konfidencialitātes politika

Norādītie noteikumi ir Vienošanās starp portāla topcredits.lv Administrāciju un Klientu par web-vietnes topcredits.lv (turpmāk Portāls) pakalpojumiem, uz kā pamata Klients īsteno informācijas un servisu izmantošanu, ko piedāvā Vietne.

Lietotājs uzņemas:

Neizvietot apzināti maldinošo/nepatieso vai viltus informāciju.

Neveikt nekādas darbības, kuras var tikt klasificētas kā nelikumīgās, krāpnieciskās, maldinošās, vai kādu apkaunojošās.

Neaizpildīt vairākas anketas vietnē, ja faktiski tās pieder vienai un tai pašai personai.

Lietotājs piekrīt tam, ka viņš nes pilnu atbildību par informāciju, kuru viņš aizpilda anketā.

Konfidencialitātes politika:

Portāla Lietotājs, aizpildot anketu kredīta līdzekļu iegūšanai, labprātīgi izrāda savu viennozīmīgu piekrišanu šīs vietnes kompānijām-partneriem (finanšu kompānijām), kuriem ir pieeja šim Portālam par anketā, ziņojumos esošo personālo datu apstrādi (kas anketā, vai citas informācijas, kas savākta un/vai izvietota Portālā, un vai tiek sūtīta no Portāla). Portāla Lietotājs saprot un piekrīt, ka turpmāk viņam tiks darīts zināmi dati un informācija, tai skaitā arī reklāmas rakstura, ar tālruņu zvana kontaktu, sms, e-pastu, vai ar citiem sakaru veidiem.

Personīgo datu apstrāde ietver sevī jebkuras darbības un/vai darbību mijiedarbību, kuras saistītas ar Lietotāja personīgo datu savākšanu, reģistrāciju, krāšanu, glabāšanu, pielāgošanu, grozīšanu, atjaunošanu, izmantošanu un izplatīšanu (realizācija, pārraide), dzēšanu ar mērķi nodrošināt Portāla servisu darbību.

Lietotāja personīgo datu apjoms, attiecībā uz kuru tiek īstenota apstrāde un kuri var tikt iekļauti personīgo datu bāzēs (tai skaitā arī klientu personīgo datu bāzēs), tiek noteikta kā jebkura informācija par Lietotāju (kura tiek izvietota anketā, savākta un/vai izvietota Portālā un/vai ziņojumos, nosūtītos ar to palīdzību), kura kļūs zināma Vietnes Administrācijai, kā arī trešajām personām kas izmanto Portālu.

Lietotāja piekrišana viņa personīgo datu apstrādei neprasa Portāla Administrācijai papildus paziņojumus nododot datus trešajām personām.

Pieņemot šo vienošanās, lietotājs apliecina, ka viņam ir saprotami viņa tiesības, kā arī viņa personīgo datu savākšanas, glabāšanas un apstrādes mērķis. Tāpat lietotājs piekrīt, ka viņa personīgo datu apstrādes termiņš ir beztermiņa.

Lietotājs jebkurā brīdī var grozīt (atjaunot, papildināt) viņa uzrādītos datus vai to daļu.

Personīgo datu savākšanas un apstrādes mērķis ir iespējas radīšana lietotājam iegūt kredīta līdzekļus.

Portāla Administrācija ne uzskaitē un neglabā Lietotāju datus.

Visa informācija par Lietotājiem (Klientiem) tiek izsniegta partneriem (bankām, finanšu organizācijām) drošajos kanālos Lietotājam kredīta līdzekļu iegūšanas saskaņošanai.

Kūkas (Cookies):

Portāls izmanto kūkas informācijas glabāšanai par lietotāju izvēlētām priekšrokām, apmeklēto lapu ierakstiem.
Portālam nav pieejas vai kontroles citu reklāmdevēju kūkām.